Teplo

Teplo

Hlavní důvody pro zateplení jsou známé: nižší spotřeba energie, snížení provozních nákladů, zvýšení tepelné pohody v místnostech, zvýšení životnosti konstrukce a snížení emisí CO2. Zateplení prakticky vždy přispívá k zvýšení kvality životního prostředí a je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.                                                  

Náklady na zateplení mají navíc mimořádně rychlou návratnost u novostaveb i rekonstrukcí stávajících budov.

Pokud investor v projektu stavby klade vysoké požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí, nabízí Heraklith širokou škálu řešení. Vícevrstvé (kompozitní) desky s kamennou minerální vlnou Knauf Insulation nebo s polystyrénem brání úniku tepla z budovy, snižují náklady na vytápění a přidávají všechny dobré vlastnosti Heraklithu samotného.