Požární bezpečnost

Požární bezpečnost

Při požárech budov vznikají extrémně vysoké teploty. Aby se nosné konstrukce s tímto náporem vyrovnaly, je pro jejich ochranu nezbytné používat kvalitní materiály s vysokou odolností proti ohni. Stejně důležitá jako ochrana nosných částí budovy je i zajištění bezpečnosti únikových cest.

Pokud požár namáhá desky z dřevité vlny Heraklith, vytvoří se na jejich povrchu zuhelnatělá vrstva, která tepelně izoluje a brání dalšímu hoření. Heraklith tak dokáže po velmi dlouhou dobu působit jako tepelný štít a chránit nosnou konstrukci před ohněm. Třídy reakce na oheň desek Heraklith a kompozitních desek s Heraklithem jsou (v závislosti na konkrétním typu desky) A2 nebo B. Při namáhání ohněm nevytvářejí hořící kapky a částice (d0) a emitují minimální množství kouře (s1), viz ČSN EN 13501-1.