Akustika

Akustika

Ochrana před hlukem je u výrobních a kancelářských budov stejně důležitá jako u budov pro bydlení. Heraklith dokáže zajistit klid i v místnostech nad velkoprostorovými garážemi, v místnostech přiléhajících k technickým prostorům, a v celé řadě dalších případů kdy je v budově nebo v jejím okolí významný zdroj hluku.

Otevřená struktura povrchu desek z dřevité vlny Heraklith má vynikající schopnost pohlcovat hluk v prostoru. Kombinace Heraklithu a minerální vlny Knauf Insulation je ideální materiál pro dosažení vysoké míry vzduchové neprůzvučnosti stavební konstrukce.    

Součinitel pohltivosti

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty zvukové pohltivosti naměřené pro různé varianty skladeb, které jsou použitelné pro stropy a akustické předstěny.

Tabulka - součinitel pohltivosti