Bezmála 100 let Heraklithu

Bezmála 100 let Heraklithu
01/08/2013

Bezmála 100 let Heraklithu „Akustika zůstala na poli stavebnictví pastorkyní co se vývoje týče. Zdá se to býti podivné, jelikož bychom měli míti za to, že v době, v níž se koná tak mnoho pro zrakový a hmatový smysl, mělo by se také něco díti pro sluch,“ píše v časopise Heraklithové rozhledy člen Americké akustické společnosti H. Schiffer.

Malebný jazyk autora ukazuje i na rok, ve kterém časopis vyšel, bylo to v roce 1937. Třicátá léta 20. století a tehdejší rozmach funkcionalismu byly věkem Heraklithu. Kulturní domy, kina, společenské sály po celé republice, ale také v baru „Embassy“ pro hotelové hosty a tehdejší smetánku v pražském hotelu Ambassador, tam všude se tehdejší i dnešní návštěvníci setkávali a stále mohou setkat s Heraklithem. Otevřená struktura desek z dřevité vlny pohlcuje zvuk stejně dobře nyní jako v minulosti.

Heraklith dnes

Od roku 2006, kdy Knauf Insulation převzal Heraklith, prošel tento materiál několika inovacemi. Jeho podstata ale zůstala zachována, stejně jako akustické vlastnosti. Pokud se vrátíme k článku H. Schiffera v Heraklithových rozhledech, používá v něm pro dozvuk tehdejší výraz „pazvuk“, který možná lépe vystihuje, jak vnímá lidské ucho tón při špatném trvání dozvuku v prostoru.

Knauf Insulation vyrábí základní jednovrstvé desky Heraklith C a CF, které mají v závislosti na použité skladbě podhledu nebo obkladu následující zvukově pohltivé parametry.

Dvouvrstvá deska Tektalan C2 a třívrstvá Tektalan HS kombinují vlastnosti Heraklithu a kamenné minerální vlny. Hodnoty zvukové pohltivosti desek Tektalan použitých v různých skladbách podhledů a obkladů ukazuje následující tabulka.

Nejen akustika

Požární odolnost Heraklithu patří mezi jeho další výhody. Na jeho povrchu se vytvoří zuhelnatělá vrstva, která brání dalšímu hoření a chrání další součásti stavební konstrukce. Kompozitní desky s izolačními materiály Tektalan a Heratekta mají i vynikající tepelně izolační parametry. Měrná tepelná kapacita samotného Heraklithu dosahuje 2000 J/kg∙K a součinitel tepelné vodivosti pak u izolací v kompozitních deskách Heratekta dosahuje hodnot λD ≥ 0,031 W/m∙K.

Na závěr snad jen návrat k H. Schifferovi: „Jest lehký, vysoce isolační, tlumí zvuk, jest ohnivzdorný, dobře na něm drží omítka – dá se přibíjet, řezat, vrtat – odpuzuje hmyz – jest prostý zárodků hub – neomezeně trvanlivý – má velký formát.“